thông tin liên hệ
Ms. Trương Thị Thủy
Hotline - 0969 935 250

VẬT LIỆU ĐÓNG GÓI

Băng dính 2 mặt
Băng dính 2 mặt
Băng dính đục
Băng dính đục
Băng dính trong
Băng dính trong
Băng dính trong
Băng dính trong
Hạt chống ẩm
Hạt chống ẩm
Màng bọc thực phẩm
Màng bọc thực phẩm
Keo nến
Keo nến
Túi nilon
Túi nilon
Màng PE
Màng PE
Băng dính đen
Băng dính đen