thông tin liên hệ
Ms. Trương Thị Thủy
Hotline - 0969 935 250

KHẨU TRANG FOUR GIRLS

Khẩu trang four girls xanh 4 lớp - 20 chiếc/hộp
Khẩu trang four girls xanh 4 lớp - 20 chiếc/hộp
Khẩu trang four girls than 4 lớp - 20 chiếc/hộp
Khẩu trang four girls than 4 lớp - 20 chiếc/hộp
Khẩu trang four girls trắng 4 lớp - 20 chiếc/hộp
Khẩu trang four girls trắng 4 lớp - 20 chiếc/hộp
Khẩu trang four girls xanh 4 lớp - 50 chiếc/hộp
Khẩu trang four girls xanh 4 lớp - 50 chiếc/hộp
Khẩu trang four girls bịch rời - 50 chiếc
Khẩu trang four girls bịch rời - 50 chiếc
Khẩu trang four girls
Khẩu trang four girls
Khẩu trang four girls
Khẩu trang four girls
Khẩu trang four girls
Khẩu trang four girls

VẬT LIỆU ĐÓNG GÓI

Băng dính 2 mặt
Băng dính 2 mặt
Băng dính đục
Băng dính đục
Băng dính trong
Băng dính trong
Hạt chống ẩm
Hạt chống ẩm
Màng bọc thực phẩm
Màng bọc thực phẩm
Keo nến
Keo nến
Túi nilon
Túi nilon
Màng PE
Màng PE